CENNIK LARWOTERAPII:

– Konsultacja (możliwa telefoniczna lub poprzez email) – 0 zł
– Pierwsza część zabiegu larwoterapii: nakładanie larw + specjalistyczny opatrunek – 120 zł
– Druga część zabiegu larwoterapii: oczyszczanie larw + opatrunek – 80 zł

Na 1 cm kwadratowy powierzchni rany potrzeba około 25 larw.

Przykład:

Rana o długości 2 cm i szerokości 1 cm wymaga 50 larw.

Przykładowe koszty zabiegu nakładania larw:

1. Pierwsza część zabiegu larwoterapii – 120 zł
2. Koszt 50 larw – 150 zł
3. Druga część zabiegu larwoterapii – 80 zł

Razem 350 zł

Przykładowe koszty zabiegu nakładania 100 larw:

1. Pierwsza część zabiegu larwoterapii – 120 zł
2. Koszt 100 larw – 250 zł

3. Druga część zabiegu larwoterapii – 80 zł

Razem 450 zł

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
515 125 071 / (22) 468 11 05